Antuna Mihanovića 3, 42 220 Novi Marof, Hrvatska
Početna stranica
Cjenik
Pravila posudbe
Novine i časopisi
Odjeli
Novosti
Korisni linkovi
 
KATALOG ZAVIČAJNE ZBIRKE
KATALOG DVD-a
KATALOG GLAZBENE ZBIRKE
KATALOG RAZGLEDNICA NOVOMAROFSKOG PODRUČJA
KATALOG RAZGLEDNICA IVANA RABUZINA
DIGITALIZIRANE FOTOGRAFIJE
DIGITALIZIRANA GRAĐA
ON-LINE OBNOVA ZADUŽENJA GRAĐE
Kontakt tel.
Informativno-posudbeni:
042/611-234
Nabava:
042/205-235
Fax: 042/205-235
E-mail: gknm@gknm.hr
ravnatelj@gknm.hr Napiši E-mail
 
 
 
 
Novine i časopisi
Dnevni tisak  
1. Jutarnji list
2. Večernji list
 
Časopisi  

1. Dijete i društvo
2. Duh zajedništva
3. Europski glasnik
4. Geo
5. Gospodarski list
6. Hosteler
7. Hrvatski kajkavski kolendar
8. Hrvatski sjever
9. Ivanečka škrinjica
10. Kaj
11. Kontura
12. Majstor
13. Meridijani
14. National Geographic
15. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
16. Unikat
17. Varaždinski književni zbornik
18. Vita
19. Vjesnik bibliotekara Hrvatske
20. Veritas
21. Kana
22. Novi svijet
23. Bl. Alojzije Stepinac
24. Glasnik sv. Josipa
25. Glasnik srca Isusova i Marijina
26. Marija
27. Vatrogasni vjesnik

 
Tjednici i revije  
1. Globus
2. Gloria
3. Hrvatska revija
4. Regionalni Tjednik
5. Varaždinske vijesti
6. Vijenac
7. Glas koncila
 
Službene publikacije  
1. Službeni vjesnik Varaždinske županije
2. Službeni dokumenti Gradskog vijeća Grada Novog Marofa
 
Časopisi za djecu i mladež  
1. Drvo znanja
2. Miki Maus
3. Modra lasta
4. Radost
5. Smib
6. Teen