Antuna Mihanovića 3, 42 220 Novi Marof, Hrvatska
Početna stranica
Cjenik
Pravila posudbe
Novine i časopisi
Odjeli
Novosti
Korisni linkovi
 
KATALOG ZAVIČAJNE ZBIRKE
KATALOG DVD-a
KATALOG GLAZBENE ZBIRKE
KATALOG RAZGLEDNICA NOVOMAROFSKOG PODRUČJA
KATALOG RAZGLEDNICA IVANA RABUZINA
DIGITALIZIRANE FOTOGRAFIJE
DIGITALIZIRANA GRAĐA
ON-LINE OBNOVA ZADUŽENJA GRAĐE
Kontakt tel.
Informativno-posudbeni:
042/611-234
Nabava:
042/205-235
Fax: 042/205-235
E-mail: gknm@gknm.hr
ravnatelj@gknm.hr Napiši E-mail
 
 
 
 
Pravila posudbe

Usluge Knjižnice mogu koristiti samo članovi Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof.
Član Knjižnice može postati svaki građanin RH.

Posudba knjiga i korištenje ostale knjižnične građe moguće je samo uz predočenje članske iskaznice.
Članstvo traje godinu dana, od datuma upisa u tekućoj godini do istog datuma u sljedećoj godini.
Posudba i korištenje knjižnične građe je besplatna.

Član Knjižnice istovremeno može posuditi 3 knjige i 2 primjerka ostale knjižnične građe.
Knjige se posuđuju na rok od 20 dana.
Neknjižna građa (videokasete, audiokasete, CD, CD-ROM, DVD) posuđuje se na rok od 3 dana.
Časopisi se posuđuju na rok od 7 dana.

Istekom roka posube građa se mora vratiti ili posudba produžiti.
Ne produžuje se građa iz programa lektire, nakladnički noviteti i rezervirana građa.
Produženje se može koristiti za samo još jedan posudbeni rok.

Nakon isteka roka zaduženja naplaćuje se zakasnina.
Oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom za istovrsnu građu ili novčanom nadoknadom.

Telefonom se može produžiti rok posudbe.
Građa se može rezervirati putem online kataloga ili zatražiti kod dolaska u Knjižnicu.

Opomene:
1. opomena upućuje se 10. dana po isteku roka posudbe.
2. opomena upućuje se 20. dana po isteku roka posudbe.
3. opomena upućuje se 30. dana po isteku roka posudbe.